เรามีมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด ในการให้บริการในช่วงเวลานี้

ผลงานการติดตั้ง

Our Portfolio
แบบรางโค้ง
ลิฟท์บันได
STL0010SFCV
ลิฟท์บันได Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งแบบรางโค้ง วงนอก
ลิฟท์บันได
STL0009SFCV
ลิฟท์บันได
STL0008SLCV
ลิฟท์บันได
STL0007SLCV
ลิฟท์บันได
STL0006SNCV
ลิฟท์บันได
STL0005SFCV
ลิฟท์บันได
STL0004SNCV
ลิฟท์บันได
STL0003SNCV
ลิฟท์บันได
STL0002SNCV
ลิฟท์บันได
STL0001SNCV