ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena

ID : STL0003SNCV
ติดตั้งบนบันไดวน แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
พระโขนง, กรุงเทพฯ

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บันได
STL0001SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0002SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0004SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดจอด 2 ชั้น