ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena

ID : STL0002SNCV
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
ศรีนครินทร์, กรุงเทพฯ
รายละเอียดการติดตั้ง
ลิฟท์บันไดยี่ห้อ
: Stannah (สตาน่าห์)
รุ่น
: SIENA
ชนิด
: รางโค้ง
ระบบขับเคลื่อน
: Rack & Pinion
จุดจอด
: 2 ชั้น
น้ำหนักบรรทุก
: 135 กก.

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บันได
STL0001SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0003SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดวน แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0004SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดจอด 2 ชั้น