ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena

ID : STL0001SNCV
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
ตลิ่งชั่น, กรุงเทพฯ

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บันได
STL0002SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0003SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดวน แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0004SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดจอด 2 ชั้น