Stannah
INCLINED PLATFORM LIFT

ลิฟท์แพลตฟอร์ม เลื่อนขึ้นบันได สำหรับรถเข็นวีลแชร์

ลิฟท์แพลตฟอร์ม สำหรับรถเข็นวีลแชร์ หรือ Inclined Platform Lift  เป็นผู้ช่วยในการเข้าถึง ที่ดีที่สุด สำหรับอาคารสาธารณะ หรืออาคารพาณิชย์ ที่ไม่สามารถติดตั้ง ลิฟท์แพลตฟอร์ม แนวตั้ง หรือลิฟท์โดยสารได้ Incline Platform นี้สามารถพาผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์ ขึ้น – ลง บันไดได้อย่างปลอดภัย 

"ติดตั้งได้ทั้ง บันไดแบบตรง และ บันไดแบบโค้ง"

ลิฟท์แพลตฟอร์ม สำหรับรถเข็นวีลแชร์ เหมาะสำหรับ บันไดแบบตรง และ บันไดแบบโค้ง สามารถติดตั้งได้ทั้ง ภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร  โดยรางจะยึดกับลูกขั้นบันได ดังนั้นการติดตั้ง Platform Lift จึงติดตั้งง่ายและพร้อมให้ผู้ใช้งาน ขึ้น – ลง บันไดได้อย่างปลอดภัย 

platform lift
inclined platform lift
แผงควบคุมแพลตฟอร์มลิฟต์
การใช้งานลิฟต์แพลตฟอร์ม

แผงควบคุมการทำงาน

1. ปุ่มควบคุม ใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ โดยมีทั้ง 2 ด้าน ซ้าย และ ขวา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

2. ไฟเตือนน้ำหนักเกิน หากมีการบรรทุกน้ำหนักเกินค่าที่กำหนดไว้ จะมีสัญญาณแจ้งเตือน

บันได

2. ไฟแจ้งเตือนสถานะการทำงาน  จะแสดงเมื่อมีการใช้งาน Incline Platform 

3. สวิทช์กุญแจบนแผงควบคุม เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ สามารถบิดเพื่อปิดการทำงานของลิฟท์บันไดแพลตฟอร์ม

4. ปุ่มหยุดฉุกเฉิน หากเกิดการทำงานที่ผิดปกติ เมื่อกดปุ่มนี้ ลิฟท์จะหยุดทำงาน และจะส่งสัญญาณเตือนทันที

5. สัญญาณเตือน จะดังขึ้นเมื่อการทำงานลิฟท์บันไดแพลตฟอร์มผิดปกติ

คุณสมบัติพิเศษ

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล ณ จุดจอด

ใช้สำหรับเรียกแพลตฟอร์มจากชั้นอื่น และใช้สำหรับกางแพลตฟอร์ม หรือพับเก็บได้

เบาะนั่งเสริม

แผ่นรองนั่งพับเก็บได้

ผู้ใช้งานสามารถกางแผ่นรองนั่งได้ หากไม่ใช้งานรถเข็นวีลแชร์

รีโมทควบคุมภายในลิฟต์

รีโมทคอนโทรลหลัก

ใช้สำหรับควบคุมการขึ้น - ลง ของแพลตฟอร์มลิฟท์

แพลตฟอร์มลิฟต์

ที่สุดของความปลอดภัยในการเคลื่อนที่

ลิฟท์แพลตฟอร์ม จะไม่เคลื่อนที่ หากแขนกันตกไม่ถูกกางออก และแรมป์ไม่ถูกพับขึ้น ดังภาพ เพื่อป้องกันอันตรายจากการไหลของรถเข็นวีลแชร์

ลิฟท์แพลตฟอร์ม จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้า และด้านหลังแพลตฟอร์ม ( Safety Sensors ) หากมีสิ่งกีดขวาง ขวางระหว่างทางขึ้น – ลง บันได ลิฟท์จะหยุดทำงานทันที 

การควบคุมการทำงานของลิฟท์ จะเป็นการควบคุมแบบ HOLD-TO-RUN คือการกดปุ่มควบคุมค้างไว้ หากเอามือออกจากปุ่ม ลิฟท์จะหยุดทำงาน สิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ตัวขณะใช้งานลิฟท์อยู่เสมอ 

พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

เมื่อไม่ใช้งานลิฟท์บันไดแพลตฟอร์ม สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของคุณ 

พับเก็บ ลิฟต์บันไดแพลตฟอร์ม

ข้อมูลด้านเทคนิค

TECHNICAL FEATURES

ความกว้างของบันไดขั้นต่ำ                                        850 mm

ขนาดของแพลตฟอร์ม (ต่ำสุด / สูงสุด)                   750×600 mm 1250×800 mm

รองรับน้ำหนักโดยสารสูงสุด                                     250 kg

ระบบไฟฟ้าควบคุม                                                    24 VDC

การติดตั้ง                                                                 ภายใน / ภายนอก

ความกว้างของบันไดขั้นต่ำ                                       895 mm

ขนาดของแพลตฟอร์ม (ต่ำสุด / สูงสุด)                   750×600 mm 1250×800 mm

รองรับน้ำหนักโดยสารสูงสุด                                    225 kg

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า                             0.75/1.5 kw

การติดตั้ง                                                                  ภายใน / ภายนอก