เกี่ยวกับองค์กร

" เราให้คำปรึกษาด้านลิฟต์ ติดตั้งลิฟต์ด้วยลิฟต์ที่มีมาตรฐาน รวมถึงบริการที่คุณประทับใจ "

กรรมการผู้จัดการ

ติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท
ความปลอดภัยด้านลิฟต์

การติดตั้งลิฟต์ที่ปลอดภัย

เราให้ความสำคัญ และความปลอดภัยในการติดตั้งลิฟต์บ้าน และลิฟต์บันไดมากที่สุด เพื่อให้คุณใช้ลิฟต์ ได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวัน
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลิฟต์

ติดตั้งลิฟต์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ช่างติดตั้งลิฟต์ผู้เชี่ยวชาญของเรา เข้ารับการอบรม จากบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ จึงติดตั้งลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมบริการที่เป็นมิตร

ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนที่

ติดตั้งลิฟต์เพื่อคนที่คุณรัก

เราเชื่อว่าลิฟต์นอกจากจะอำนวยความสะดวกแล้วลิฟต์บ้านยังช่วยให้คนในครอบครัวสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ ในบ้านได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง และสร้างความสุขให้กับทุกคน

โครงสร้างองค์กร

การบริหารองค์กร
แผนผังองค์กร