ผลงานการติดตั้ง

Our Portfolio
ผลงานการติดตั้ง
ลิฟท์บ้าน
HL0003DC
ลิฟท์บ้าน DAIICHI
ปล่องแบบใส ประตูอัตโนมัติ แบบกระจกใส
ลิฟท์บ้าน
HL0002DC
ลิฟท์บ้าน DAIICHI
ประตูกระจกแบบสวิง ห้องโดยสารแบบทึบ
ลิฟท์บ้าน
HL0001AL
ลิฟท์บ้านรุ่น Minimal
ติดตั้งบนบ้านทรงไทย ตกแต่งด้วยสีน้ำตาล
ลิฟท์บันได
STL0010SFCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว L แบบวงนอก จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟท์บันได
STL0009SFCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Sofia
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0008SLCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0007SLCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว L แบบวงนอก จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0006SNCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Siena
ติดตั้งบนบันไดรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°
ลิฟท์บันได
STL0007ODST
ลิฟท์บันไดรางตรง Stannah รุ่น Outdoor
ติดตั้งภายนอกแบบรางตรง จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟท์บันได
STL0005SFCV
ลิฟท์บันไดรางโค้ง Stannah รุ่น Sofia
ติดตั้งบนบันไดวนรูปตัว U แบบวงใน จุดเริ่ม 180°