ลิฟท์บ้านรุ่น Minimal

ID : HL0001AL
ติดตั้งบนบ้านทรงไทย ตกแต่งด้วยสีน้ำตาล
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บ้าน
HL0002DC
ลิฟท์บ้าน DAIICHI
ประตูกระจกแบบสวิง ห้องโดยสารแบบทึบ
ลิฟท์บ้าน
HL0003DC
ลิฟท์บ้าน DAIICHI
ปล่องแบบใส ประตูอัตโนมัติ แบบกระจกใส