เรามีมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด ในการให้บริการในช่วงเวลานี้

ภาพผลงาน STL0007ODST

ลิฟต์บันได Outdoor
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
อำเภอเมือง, จ.ภูเก็ต
รายละเอียดการติดตั้ง
ลิฟท์บันไดยี่ห้อ
: Stannah (สตาน่าห์)
รุ่น
: 320
ชนิด
: รางโค้ง
ระบบขับเคลื่อน
: Rack & Pinion
จุดจอด
: 2 ชั้น
น้ำหนักบรรทุก
: 160 กก.

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บันได
STL0001SNCV
ลิฟท์บันได
STL0002SNCV
ลิฟท์บันได
STL0003SNCV