ลิฟท์บ้าน DAIICHI

ID : HL0003DC
ปล่องแบบใส ประตูอัตโนมัติ แบบกระจกใส
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล
สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ภาพผลงานการติดตั้งอื่นๆ

ลิฟท์บ้าน
HL0001AL
ลิฟท์บ้านรุ่น Minimal
ติดตั้งบนบ้านทรงไทย ตกแต่งด้วยสีน้ำตาล
ลิฟท์บ้าน
HL0002DC
ลิฟท์บ้าน DAIICHI
ประตูกระจกแบบสวิง ห้องโดยสารแบบทึบ