มีลิฟต์บันได

ลิฟต์บันได หรือ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได เป็นผู้ช่วยที่จะพาผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนที่ ให้สามารถขึ้น – ลงบันได ได้อย่างปลอดภัย 

5 เหตุผลที่บ้านควรมีลิฟต์บันได

  1. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ภายในบ้าน
  2. เพื่อความปลอดภัยของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนที่ สตรีมีครรภ์
  3. เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างเดินขึ้น – ลงบันได เช่น อาการหน้ามืด ลื่น หรือตกบันได
  4. เพื่อลดอาการปวดขา ปวดข้อเข่า ขณะเดินขึ้น – ลงบันได
  5. เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้น – ลงบันได 

ลิฟต์บันได หรือ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ที่ดีควรเป็นอย่างไร ?

ลิฟต์บันได หรือ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดที่ดี จะต้องแข็งแรง ทนทาน เคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวล ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยที่สุด  ใช้ไฟน้อยที่สุด และมีความปลอดภัยมากที่สุดนั่นเอง

การติดตั้งลิฟต์บันได กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ และคนรักครอบครัว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องการกำจัดข้อจำกัด ในการเข้าถึงพื้นที่ในบ้านแต่ละชั้น และต้องการลดความเสี่ยงจากการขึ้น – ลงบันได ของผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนที่ ซึ่งลิฟต์บันไดสามารถตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ลิฟต์บันไดมีระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้งานจะราบรื่น และปลอดภัยอย่างแน่นอน