ผลงานการติดตั้ง

Our Portfolio
ลิฟท์บ้าน
HL0001AL
ลิฟท์บ้านรุ่น Minimal
ติดตั้งตกแต่งด้วยสีน้ำตาล เข้ากับบ้านทรงไทย
ลิฟท์บันได
STL0010SFCV
ลิฟท์บันได Stannah รุ่น Starla
ติดตั้งแบบรางโค้ง วงนอก จุดจอด 2 ชั้น
ลิฟท์บันได
STL0009SFCV
ลิฟท์บันได Stannah รุ่น Sofia
ลิฟท์บันได
STL0008SLCV
ลิฟท์บันได Stannah รุ่น Starla
ลิฟท์บันได
STL0007SLCV
ลิฟท์บันได Stannah รุ่น Starla
ลิฟท์บันได
STL0006SNCV
ลิฟท์บันได Stannah รุ่น Siena