สั่งการ “ลิฟต์” ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบ IoT

Internet of Things ( IoT ) คืออะไร ? การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็น Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง  IoT กับ ลิฟต์ เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น ลิฟต์ คือ สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้น – ลง แต่ละชั้น ภายในอาคาร หรือบ้าน รวมทั้งเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการแทนการใช้บันไดอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ตึกสูงเท่านั้นที่นำลิฟต์มาใช้ประโยชน์ภายในอาคาร แต่สำหรับอาคาร หรือบ้านที่มีจำนวนชั้นไม่มากก็ยังจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากลิฟต์ด้วยเช่นเดียวกัน การออกแบบลิฟต์ในปัจจุบัน เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการควบคุมส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลิฟต์บ้าน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การควบคุมการทำงานต่างๆ จากระยะไกล เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง ได้ใช้ลิฟต์ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย […]

ไม่อยากเข่าเสื่อม ต้องงดสิ่งเหล่านี้ !

เข่าเสื่อม

ปัญหาโรคกระดูก และข้อ ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บยังพบอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสึกหรอของข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย เมื่อมีอายุมากขึ้นภาวะข้อเสื่อมนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โรคข้อเสื่อมจึงเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากเป็นข้อที่รับน้ำหนัก และใช้งานมากที่สุด  ทำไม “เข่าเสื่อม” จึงมีโอกาสเป็นมากที่สุด ? ข้อเข่า : เป็นข้อรับน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ข้อเข่าที่ปกติ และมีสภาพที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นข้อที่เคลื่อนไหวได้ดี ไม่ทำให้ปวด และมีความมั่นคงในขณะใช้งาน แต่เมื่ออายุมากขึ้น ข้อเข่าก็จะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา สัญญาณเตือน ! โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดตามข้อ, เข่าบวม, เจ็บตามข้อ, มีเสียงขณะเคลื่อนไหว และเดินได้ช้าลง อาการเหล่านี้เกิดจากการผิดปกติของข้อเข่า  วิธีหลีกเลี่ยงอาการปวดเข่า รักษาน้ำหนักให้ไม่หนักจนเกินไป เพื่อให้ข้อเข่ารับน้ำหนักอย่างพอดี  หลีกเลี่ยงการขึ้น – ลงบันไดหลายๆขั้น เมื่ออายุมากขึ้น การขึ้น – ลงบันได อาจทำให้ข้อเข่าเสื่อมไวได้ หากจำเป็นต้องขึ้น – ลงบันไดบ่อยๆ ควรหาตัวช่วยในการเดิน เช่น ติดตั้งลิฟต์บ้าน เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได (ลิฟต์บันได) เป็นต้น […]