ลิฟต์บันไดราคาเท่าไร ? ราคาลิฟต์บันไดแต่ละรุ่นทำไมถึงแตกต่าง

ประเมินราคาลิฟต์บันได

หากคุณกำลังสงสัยว่า ลิฟต์บันไดราคาเท่าไร ? ราคาของลิฟต์บันได ทำไมถึงไม่แสดงให้ชัดเจน ?  สิ่งที่ทำให้ราคาลิฟต์บันไดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย จึงทำให้การบอกราคาที่แน่นอนนั้นเป็นไปได้ยาก  4 หลักการประเมินราคา ลักษณะของบันได ( แบบตรง แบบโค้ง แบบมีชานพัก ) ความยาวของบันได จำนวนชั้นที่ติดตั้ง จังหวัดที่ติดตั้ง ราคาลิฟต์บันไดรางโค้ง ราคาของลิฟต์บันไดรางโค้ง จะสูงกว่ารางตรง เนื่องจากลิฟต์บันไดเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และ รางของรางโค้ง เป็นการสั่งทำพิเศษเฉพาะบ้าน แต่ละบ้านจะมีส่วนโค้ง ความชัน ความสูงไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องทำการวัดหน้างาน ทำการวัดขั้นบันไดอย่างละเอียดในขั้นตอนของ STAIR TRACKER ซึ่งต้องทราบรายละเอียดความกว้าง ความยาว ความสูง และองศา โค้งของขั้นบันไดทุกขั้น เพื่อติดตั้งลิฟต์บันไดรับโค้งได้อย่างราบรื่น  ลิฟต์บันไดรางโค้งนั้นจะใช้เวลาในการติดตั้งนานกว่ารางตรง ราคาลิฟต์บันไดรางตรง ราคาของลิฟต์บันไดรางตรง จะราคาถูกกว่ารางโค้ง เนื่องจากบันไดบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบตรง รางตรงจึงสามารถเข้ากับบันไดบ้านได้ง่าย เพียงวัดความยาวของบันได และตัดราง โดยไม่ต้องดัดรางให้มีส่วนโค้งให้เข้ากับบันไดบ้าน จึงสามารถติดตั้งได้ทันทีหลังจากสำรวจพื้นที่บันได และทำการยืนยันคำสั่งซื้อ  การติดตั้งรางตรงจึงง่าย และใช้เวลาน้อยกว่ารางโค้ง เข้าชมลิฟต์บันได ดังนั้นคำถามเรื่องทำไมลิฟต์บันได จึงไม่แจ้งราคาให้ชัดเจนนั่นก็คือ คำตอบ […]