Stairlifts

  • ลิฟต์บันได แบบรางโค้ง เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได (StairLifts Curve) | GoldGear

    ลิฟต์บันไดแบบโค้ง | Stairlifts (Curved)

    ลิฟต์บันได แบบรางโค้ง สวมงาม ทันสมัย ปลอดภัย ลิฟต์บันได แบบรางโค้ง สวยงามทันสมัยเหมาะสำหรับทุกบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ใช้งาน สามารถเลือกดีไซน์ให้กลมกลืนกับที่พักอาศัย ด้วยรางโค้งจึงสามารถเข้ากับทุกพื้นที่อย่างลงตัว มีระบบควบคุมที่เรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เก้าอี้ลิฟต์บันไดได้มีการออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนกับรางลิฟต์ที่สร้างจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ซึ่งให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหลและนุ่มนวล มีระบบควบคุมที่เรียบง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เก้าอี้ลิฟต์มีที่นั่งนุ่มสบาย มาพร้อมกับพนักพิงโดยเบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ จึงไม่ทำให้พื้นที่ทางเดินบนบันไดดูแคบลง เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พนักพิงหลังและที่พักแขนทั้งสองข้างช่วยในการทรงตัวเป็นอย่างดี มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยบนเบาะที่นั่งที่คาดได้ด้วยมือเดียว เก้าอี้ลิฟต์ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางบนบันไดซึ่งหากมีวัตถุใด ๆ ขวางการเคลื่อนที่ของลิฟต์เซ็นเซอร์จะทำให้ลิฟต์หยุดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ปรึกษา GoldGear เพื่อให้เราออกแบบ ประเมิณน้ำหนัก และรูปแบบ ลิฟท์บันได / เก้าอี้ลิฟท์บันได ที่คุณต้องการ ทำข้อเสนอให้ฟรี โทร 08-1234-7000

  • เก้าอี้ลิฟต์บันได ลิฟต์บันไดแบบรางตรง | Stairlifts (Straight)

    ลิฟต์บันไดแบบรางตรง | Stairlifts (Straight)

    ลิฟต์บันไดแบบรางตรง หรือ เก้าอี้ลิฟต์บันได เหมาะกับผู้สูงอายุ ลิฟต์บันไดแบบรางตรง เหมาะสำหรับทุกบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีนำสมัย สามารถเลือกดีไซน์ให้สวยงาม กลมกลืนกับที่พักอาศัย เก้าอี้ลิฟต์บันได ได้มีการออกแบบเพื่อการขับเคลื่อน กับรางลิฟต์ที่สร้างจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ซึ่งให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหล และนุ่มนวลมีระบบควบคุมที่เรียบง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เก้าอี้ลิฟต์มีที่นั่งนุ่มสบายมาพร้อมกับพนักพิง โดยเบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ จึงไม่ทำให้พื้นที่ทางเดินบนบันไดดูแคบลง เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พนักพิงหลังและที่พักแขนทั้งสองข้างช่วยในการทรงตัวเป็นอย่างดี มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยบนเบาะที่นั่งที่คาดได้ด้วยมือเดียว เก้าอี้ลิฟต์ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางบนบันได ซึ่งหากมีวัตถุใด ๆ ขวางการเคลื่อนที่ของลิฟต์ เซ็นเซอร์จะทำให้ลิฟต์หยุดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ปรึกษา GoldGear เพื่อให้เราออกแบบ ประเมิณน้ำหนัก และรูปแบบ ลิฟท์บันได / เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ที่คุณต้องการ ทำข้อเสนอให้ฟรี โทร 08-1234-7000