The Challenges

ลิฟต์โดยสาร นำสมัย เหมาะกับใช้โดยสารภายในอาคาร

ลิฟต์โดยสาร เหมาะสำหรับใช้โดยสารภายในอาคารสำนักงาน, อาคารที่พักอาศัย, คอนโดมิเนียม, โรงแรม,หรือหอประชุมเป็นต้น

นำสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร ระบบลิฟต์รุ่นใหม่ไม่มีห้องเครื่อง สามารถติดตั้งได้แม้พื้นที่จำกัด กลมกลืนเข้ากับทุกส่วนของอาคารได้อย่างลงตัว นอกจากความสะดวกสบายจากการใช้งาน ยังยกระดับความสวยงามแก่อาคารอย่างเรียบหรู

ผนังลิฟต์สามารถออกแบบให้เป็นทั้งแบบผนังทึบหรือผนังกระจก เพื่อให้สอดรับกับการออกแบบปล่องลิฟต์ การออกแบบตัวลิฟต์และปล่องให้เป็นผนังกระจก จะมอบความรู้สึกเหนือระดับและสามารถเข้าได้กับพื้นที่โดยรอบอย่างลงตัว รวมถึงการตกแต่งลิฟต์ทั้งประตูพื้นและโครงลิฟต์สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เข้ากันกับทุกดีไซน์ของอาคารที่ติดตั้ง

มีขนาดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 450 กก. ถึงประมาณ 2,000 กก. (สำหรับผู้โดยสาร 6 คน ถึง 30 คน)

ปรึกษา GoldGear เพื่อให้เราออกแบบ ประเมิณน้ำหนัก และรูปแบบ ลิฟท์โดยสาร ที่คุณต้องการ ทำข้อเสนอให้ฟรี โทร 08-1234-7000

Project Description