The Challenges

ลิฟต์รถยนต์ ด้วยเทคโนโลยี โครงสร้างแข็งแรง

ลิฟต์รถยนต์ ด้วยเครื่องยนต์จากเทคโนโลยีรุ่นใหม่และโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี จึงเหมาะสำหรับการขนย้ายรถยนต์ในพื้นที่จอดรถในอาคารขนาดใหญ่ โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์การค้า

ปรึกษา GoldGear เพื่อให้เราออกแบบ ประเมิณน้ำหนัก และรูปแบบ ลิฟท์รถยนต์ ที่คุณต้องการ ทำข้อเสนอให้ฟรี โทร 08-1234-7000

Project Description